Lỗ tiểu và lỗ âm đạo là 2 lỗ hoàn toàn khác nhau. Lỗ tiểu nhỏ nằm phía trước âm đạo. Vì vậy đi tiểu bình thường mà không phải tháo cốc nhé 🙂

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *