Mối liên quan giữa Cốc nguyệt san và Âm đạo phụ nữ

Âm đạo là gì? Cấu tạo của âm đạo Âm đạo là một phần mô cơ và ống của bộ phận sinh dục nữ, là một đường kênh hẹp, được cấu tạo bởi các cơ và bắt đầu dẫn từ cổ tử cung ra đến bên ngoài cơ thể. Bên ngoài […]